SDH Malšice

Hasiči online
 
 

O pohár starostky Městyse Malšice v požárním útoku

SDH Malšice:

PROPOZICE HASIČSKÉ SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU

DNE 18. 7. 2015 V MALŠICÍCH

 

Program:

8.30 - 8.55- prezentace mladých hasičů

9.00- zahájení soutěže MH

12.00 – 12.30- vyhlášení výsledků MH

12.30 - 12.55- prezentace družstev dospělých

13.00- zahájení soutěže dospělých

17.00? - vyhlášení výsledků dospělých

 

Prosíme o nahlášení družstev mladých hasičů a příslušné kategorie do 16. 7. 2015 na tel.: 776 723 259 nebo e-mail radkakrivanek@seznam.cz

a nahlášení družstev dospělých na tel.: 724 360 032 nebo na e-mail simotak@seznam.cz.

 

MLADÍ HASIČI

Podmínky soutěže:

Kategorie: dle pravidel dohodnutých na OORM 3. 9. 2014 - platí pro celý ročník

 

MH - mladší 6-11 let, bez rozlišení pohlaví – narozeni od 1. 9. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, a děti narozené do 31. 8. 2008

 

MH - starší 11-15 let, bez rozlišení pohlaví – narozeni od 1. 9. 1999, 2000, 2001, 2002,

a děti narozené do 31. 8. 2003, a úprava pro ročník 1999 jen pokud jsou žáky ZŠ

 

Přípravka -  bez rozlišení pohlaví – narozeni od 1. 9. 2008, 2009, 2010, 2011

 

Přípravka

- až 9 členů, v soutěžním družstvu smějí být maximálně 3 soutěžící narozeni od 1. 1. 2008 do 1. 9. 2008

Mladší hasiči

- v počtu 1 dospělý strojník plus 7 dětí

Starší hasiči

- v počtu 7 dětí, mladší mohou startovat za starší

 

přípravka- povoleno s košem do kádě, výsledný čas na výstřik druhé proudnice. Vedoucí mohou běžet s kolektivem, ale nesmí jim fyzicky pomáhat (nést rozdělovač, spojovat hadice nebo je táhnout!). Pokud by hrozilo nebezpečí, může zasáhnout každá osoba.

 

Mladí hasiči

- podle směrnic hry Plamen s úpravami, družstvo soutěží v přilbě a sportovním oblečení překrývající lýtka, lokty či ve stejnokroji. Dresy musí být zastrčeny v kalhotách. Sací koš musí být zašroubován před ponořením do vodního zdroje. Do doby ukončení pokusu musí být savice sešroubovány. Vzájemná pomoc jednotlivých členů je povolena (např. držení proudnice, spojování hadic).

 

- sklopné terče, elektronická časomíra

- voda v kádi se během útoku nedoplňuje

- doba přípravy na základně max. 5 minut

(u přípravky a mladších žáků je povolena pouze pomoc dospělých u přípravy základny)

- povolena pouze PS12

- povrch travnatý

- hadice B75 a C52 (široké)

- přetlakový ventil (dodá pořadatel)

- mladí hasiči neplatí startovné

- členové do 18 let pojištěni OSH

DOSPĚLÍ HASIČI

 

Kategorie dospělí PS8

- hadice muži - ženy 2B 4C

- přetlakový ventil dodá pořadatel

- hadice široké B75 C52

 

Kategorie dospělí PS12

- hadice muži 3B 4C, ženy 2B 4C

- PS12

- přetlakový ventil dodá pořadatel

- hadice široké B75 C52

- dle pravidel požárního sportu s úpravami

 

Kategorie upravené

- hadice muži 3B 4C, ženy 2B 4C

- úzké hadice

- dle pravidel THL

- nástřiková čára nedotknutelná

- družstvo si může zapůjčit 2 závodníky.

- povrch sportoviště je travnatý

- zápisné činí 200 Kč za každou kategorii

- příprava na základně 4 min. (při vysoké účasti se může doba přípravy zkrátit)

- elektronická časomíra

- voda se během pokusu nedoplňuje

- v každé kategorii sud piva pro vítěze

- poháry pro první 3 umístění

- soutěž je vedena na dvě základny, jedny terče

- terče jsou sklopné

- podání protestu 500 Kč

- základna dřevěná

- soutěž je moderovaná

- občerstvení a toalety na místě

- soutěž není pojištěna

 

Doplňková soutěž

Během odpoledne je pořádaná doplňková soutěž ve válení balíků.

 

Večer (20.00 - 5.00) na Vás čeká hasičská tancovačka. K tanci a poslechu zahraje kapela Happy Band.

Afterparty DJ Matynator. Možnost stanování na louce zdarma.

 

PŘIHLÁŠKA

 

do soutěže mladých hasičů

2. ročník soutěže v požárním útoku

O Pohár starostky Městyse Malšice

18.7.2015

 

 

 

SDH : ……………………………………..

Kolektiv:…………………………………..

Kategorie:…………………………………

 

 

Jméno a příjmení

Datum narození

Pozice

 (koš, rozdělovač, proud, ...)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

N

 

 

 

 

 

N – náhradník

 

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené Směrnicemi pro celostátní činnost kolektivů mladých hasičů.

 

 

 

Vedoucí družstva:………………….     

 

V………………………dne………..

 

 

                                                                   …………………………………….

                                                                                                             Razítko a podpis přihlašovatele